инженер-механик

София град - София| Дата на публикуване: 2019-08-22 14:54:03, Обява: 5378
инженер-механик
Разширете галерията


Търсим творчески инженер-механик, който да работи на всички етапи на продукта от

научноизследователска и развойна дейност до проектиране и производство, до монтаж и

окончателно въвеждане в експлоатация. Целта е да се проектират и изработят механични

компоненти за иновации и високи постижения.
Изисквания:
Доказан опит в машиностроенето.
Адекватни познания за инструментите на инженерния анализ.
Технически умения за писане.
Бакалавър по инженерство.
Отговорности:
Извършване на пълноценно разработване на продукта (проектиране, разработване, тестване на

прототипи, производство и изпълнение).
Проектиране на системи и компоненти, които отговарят на нуждите и изискванията.
Изработване на проекти
Провеждане на експерименти. методично анализирайте данните и интерпретирайте резултатите.
Тествайте и оценявайте теоретични проекти.
заинтересованные и квалифицированные кандидаты должны отправить резюме на

birminoil_admin@admininfos.com

  Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest  Добави в бележника
Mobile Payments by Fortumo