Вазтак Нов 100 ЕК, 20мл

5, днес 0
България Плевен Плевен Публикувана 06.04.2021 ID #6432

Екотоксичност:токсичен за водни организми, риба и пчели. След изсъхване на препарата не е токсичен за пчели!

Категория за употреба:III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*:7 дни за овощни, фасул, домати, краставици, картофи; 14 за люцерна, грозде, пипер, грах, ливади; 24 за цвекло; 30 за рапица и житни; 60 за тютюн.

Активно вещество:съдържа 100г/л алфа - циперметрин.


Тип Обява: продава
Състояние: ново

    Име: Proplant LTD.