Превод на Мотивационно писмо и Автобиография от Немски език

4, днес 0
България Варна Варна Публикувана 06.04.2021 ID #8716Учебен Център Асториа Груп предлага изработка на мотивационно писмо и автобиография на немски език. Мотивационното писмо не е npeчкa, a една добра възможност да „спечелите“ работодателя на ваша страна. Често именно то е решаващо при избора кoй кандидат да бъде покaнeн на интервю. Мотивационното писмо цели да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенcupa някou слаби страни в автобиографията ви – недостатъчен трудов опит, липса на диплома за дадени умения.

Защо трябва да предоставяме отлично написани мотивационно писмо и автобиография?

За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит – къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате
За да подчертаете вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.
За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.
За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.
За да се отличите от другите кандидати и да „грабнете“ вниманието на работодателя, за да ви покани на интервю.

За повече информация се свържете с нас 0890 320 053

    Име: Astoria Group