Общи условия

I. Общи условия

(1) Obqvi.eu / Обяви.еу - е онлайн платформа за обяви.

(2) Ползването и посещаването на Obqvi.eu е без ограничение за достъп. Изключние правят потребителите блокирани от сайта, нарушаващи систематично условията на сайта.

(3) Obqvi.eu не носи отговорност за съдържанието и достоверността на обявите или нанесени вреди на трети лица в следствие на публикувани в сайта ни обяви.

(4) Obqvi.eu се дистанцира от съдържанието на линкове публикувани в обявите.

(5) Obqvi.eu никога не взима страна по-сделка/та и не обслужва плащания, доставка, гаранционни сделки, не осигурява доверителни сметки и не предлага "защита на купувача" или "сертифициране на продавача".

 

II. Потребители

(1) Потребителят се съгласява с условията за използване на услугите на Obqvi.eu при влизането в сайта и използването на съдържанието.

(2) Потребителите на сайта се разделят на две категории, хора публикуващи обяви наричани за краткост Търговец и хора възползващи се от съдържанието на обявите, наричани за краткост Клиент.

(3) За публикуването на обява в портала не e необходима регистрация. Но всеки регистрирал се потребител има възможност да редактира/изтрива своите обяви.

(4) На разположение на потребителите е вътрешна търсачка за бързо локализиране на определена информация или конкретна обява.

(5) При злоупотреби с обяви на сайта, потребителите могат да се свържат с екипа на Obqvi.eu от формуляра за контакт в секция Контакти.

(6) Всеки потребител на сайта е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите на безплатната интернет платформа Obqvi.eu.

(7) Obqvi.eu си запазва правото да използва IP адресите на потребителите само и единствено, когато това е необходимо за да се спазят настоящите условия и законите на Република България.

 

III. Търговци

(1) Търговецът е задължен да представи вярна, точна и актуална информация за себе си при публикуването на обява.

(2) Търговецът е изцяло отговорен за съдържанието на публикуваната от него обява и носи наказателна отговорност спрямо законите на Република България.

(3) Търговецът е задължен да въвежда своите обяви коректно и ясно, без подвеждаща информация.

(4) Търговецът се съгласява да не публикува обяви с повтарящо се или много сходно съдържание. Този тип обяви се смятат за спам и пречат на клиентите на сайта да разглеждат другите обяви от дадена категория или подкатегория.

(5) Търговецът се съгласява да не публикува обяви със съдържание оронващо името или репутацията на трети лица. Obqvi.eu в никакъв случай не поддържа и подстрекава обяви с обидно, некоректно или лъжливо съдържание по адрес на трети лица или фирми.

(6) Търговецът се съгласява и приема публикуваните от клиентите на сайта коментари и оценки относно своите обяви.

(7) Търговецът се съгласява да уважава и да приема другите търговци и конкурентни обяви и се съгласява да не въвежда отрицателни коментари към тях, освен ако самият той не е бил клиент на съответния търговец.

 

IV. Клиенти

(1) Клиентът се свързва директно с Търговеца чрез оставените в обявата данни за контакт и на своя отговорност извършва с Търговеца търговска или нетърговска дейност.

(2) Клиентът няма право да претендира за претърпени вреди или пропуснати ползи заради решение, което е взел повлиявайки се от информация в обява, публикувана в сайта Obqvi.eu.

(3) Клиентите се съгласяват да не въвеждат обидни или непристойни коментари към обявите на търговците.

V. Регистрация, Потребителско Име и Парола

(1) Регистрацията в Obqvi.eu е безплатна.

(2) Регистрацията в Obqvi.eu не е задължителна.

(3) След като извърши процеса на регистрация, потребителят получава потребителско име и парола, с които може да публикува обяви, да редактира профила си, да изтрива или редактира публикуваните си обяви.

(4) В случай на забравена парола, Obqvi.eu предоставя възможност за възстановяване на паролата.

(5) Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Obqvi.eu при неправомерно използване на потребителско име и парола.

(6) Потребителят е задължен да не преотстъпва на друго лице своето потребителско име и парола.

(7) Obqvi.eu и екипът му не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради открадната парола.

(8) Obqvi.eu си запазва правото да обработва данните на потребителите в рамките на закона.

(9) Obqvi.eu полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(10) Obqvi.eu се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури.

 

VI. СПАМ

(1) За спам се смята всяка обява, която е написана на латиница. В Obqvi.eu се приема публикуването на обяви написани само на кирилица и на български език.

(2) За спам се смята всяка обява, която е написана изцяло с голями букви.

(3) За спам се смята всяка обява, която оронва и обижда трети лица или фирми.

(4) За спам се смятат всички повтарящи се в рамките на 1 месец обяви от даден търговец.

(5) Обявите сметнати за СПАМ се изтриват без предупреждение. При систематично нарушаване на правилата, потребителите се блокират за период от поне 3 месеца.

 

VII. Забрани при публикуването на обяви

Забранява се публикуването на обяви:

(1) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал.

(2) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица

(3) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна

(4) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация

(5) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото

(6) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица

(7) за оръжие, продажба на оръжие, части и аксесоари за оръжие

(8) компаньонки, секс стимуланти и аксесоари

(9) пораждащи полова или расова дискреминция

(10) нарушаващи систематично правилата на сайта

(11) в чието съдържание се изискват лични данни

(12) за продажба на домашен алкохол

(13) обяви за продажба на лекарства

(14) обяви за заеми, кредити от не легитимни източници

 

VIII. Изтриване на обяви

(1) Регистрираните потребители могат да изтрият своята обява от своя потребителски панел.

(2) Нерегистрираните потребители могат да изтрият своята обява като пишат на екипът на Obqvi.eu от имейла, който е въведен при публикуване на обявата.

(3) Obqvi.eu има правото да изтрива обяви, независимо от техният статут, ако има постъпило основателно оплакване за измама относно даден търговец. При системни нарушения, освен спиране на обявите, търговецът може да бъде изцяло спрян от системата и негови обяви повече да не бъдат публикувани.

(4) Obqvi.eu има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите обяви/коментари противоречащи на установените норми. Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване по съдебен път.

 

IX. Поверителност

(1) Трети страни могат да записват и четат бисквитки (cookies) на Вашия браузър или да ползват уеб броячи (web beacons) за да събират информация. Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, моля забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

(2) Бисквитката DART на DoubleClick Google, като трета страна в ролята на доставчик на реклама, използва бисквитки за показването на реклами на този сайт. С помощта на бисквитката DART Google показва реклами на посетителите на сайта въз основа на техните посещения както на този, така и на други сайтове в Интернет. Потребителите могат да откажат използването на бисквитката DART, като посетят страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

 

X. Промени

(1)Obqvi.eu си запазва правото по всяко време да променя или допълва предлаганите услуги в страницата, без да уведомява посетителите.

(2) Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Obqvi.eu не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния актуален вариант на настоящите общи условия.